Audyty mają na celu sprawdzenie pod kątem wydajności, poprawności i legalności rozwiązań funkcjonujących na co dzień w przedsiębiorstwie. Szybkość rozwoju technologii jak i rosnące potrzeby klientów wymuszają wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych opartych o najwyższe światowe standardy w praktyce.

Sprawdzenie, rekomendacja, wdrożenie

ITCOMMS przeprowadza audyty zapewniające optymalizację procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Realizowane przez nas audyty mają na celu dobranie, dostosowanie i wdrożenie  najbardziej optymalnych rozwiązań, które w całości spełnią wymagania naszych klientów. Proponowane rozwiązania wybiegają w przyszłość co w rzeczywistości pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z rozwojem technologii.

 

W ramach usługi audytu naszym klientom oferujemy:

1
Etap

Określenie wymagań, dla których robiony jest audyt

2
Etap

Sprawdzenie istniejącej infrastruktury

3
Etap

Sprawdzenie zainstalowanego oprogramowania

4
Etap

Porównanie zainstalowanego oprogramowania z posiadanymi przez klienta licencjami

5
Etap

Sprawdzenie, czy istnieją procedury bezpieczeństwa i czy są stosowane

6
Etap

Sprawdzenie, czy istnieją ogólne procedury IT i czy są stosowane

7
Etap

Porównanie infrastruktury /licencji/sprzętu/procedur z wymaganiami klienta

8
Etap

Zalecenia i rekomendacje